เรื่องย่อ

มหาราชรานจิตซิงห์ (Maharaja Ranjit Singh) ผู้นำซึ่งมองการณ์ไกลในการรวบรวมแคว้นปันจาบให้เป็นหนึ่งและอยู่ภายใต้ธงผืนเดียวกันได้ประสูติขึ้น พระนามของพระองค์คือ มหาราช รานจิต ซิงห์ ผู้มีหัวใจดุจราชสีห์ ซึ่งพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงชนะศึกและขยายอาณาเขตไปกว้างไกล แต่พระองค์ยังทรงครอบครองหัวใจของประชาชนในรัฐปันจาบอีกด้วย ผู้นำซึ่งปกครองคนมิใช่ด้วยอำนาจและความโหดร้าย แต่กลับใช้ความเมตตาและมนุษยธรรมในการปกครองคนของตน เรื่องราวการเดินทางของชื่อเสียงอันเกรียงไกรของพระองค์ ผู้สละพระชนม์ชีพในการสู้รบและปกป้องมาตุภูมิของตน พระปรีชาสามารถในความเป็นผู้นำของพระองค์ที่ต่อสู้ขับไล่พวกอัฟกันออกจากอาณาจักรและเอาชนะพวกอังกฤษด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาด

Thai EP.12
10 /10
ตอนที่ 1
[สำรอง 1]
ตอนที่ 2
[สำรอง 2]
ตอนที่ 3
[สำรอง 3]
ตอนที่ 4
[สำรอง 4]
ตอนที่ 5
[สำรอง 5]
ตอนที่ 6
[สำรอง 6]
ตอนที่ 7
[สำรอง 7]
ตอนที่ 8
[สำรอง 8]
ตอนที่ 9
[สำรอง 9]
ตอนที่ 10
[สำรอง 10]
ตอนที่ 11
[สำรอง 11]
ตอนที่ 12
[สำรอง 12]

แสดงความคิดเห็น